Budotex
POWRÓT

Przyznanie nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play 2012

Szanowni Państwo

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 11.04.2013 r. Deweloper BUDOTEX otrzymał Złoty Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” za rok 2012. Listy gratulacyjne wręczali: wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa oraz członek zarządu województwa Jerzy Tutaj. Nagrody przyznawane są co roku przez Krajową Izbę Gospodarczą a dla Budotexu od roku 2010.

Celem programu Przedsiębiorstwo Fair Play jest m.in. wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki. Etyka gospodarcza rozumiana jest jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością i władzą lokalną.

Serdecznie dziękujemy Kapitule za przyznane wyróżnienie.