Budotex

Informacja dla członków Wspólnot, których zarządcą jest Budotex

Jeśli jesteś członkiem wspólnoty zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Budowlane Budotex sp. z o.o., będziemy przetwarzać Twoje dane w celu wykonywania umowy o zarządzanie zawartej między Budotex, a wspólnotą. Pamiętaj jednak, że administratorem Twoich danych pozostaje wspólnota mieszkaniowa. Budotex pełni jedynie rolę podmiotu przetwarzającego (procesora). To wspólnota mieszkaniowa do której należysz będzie decydować o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, zaś Budotex będzie wykonywał czynności administrowania (w tym przetwarzał Twoje dane osobowe) na polecenie wspólnoty.  

Z uwagi na specyfikę czynności administrowania oraz na mocy zawartej ze wspólnotą umowy, Budotex będzie jednak wykonywał w imieniu wspólnoty niektóre czynności związane z ochroną danych osobowych. Przykładem może być odpowiadanie na żądania osób, których dane dotyczą. Jeśli więc chciałbyś dowiedzieć się, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane albo wykonać jedno z przysługujących Ci zgodnie z RODO praw, możesz zwrócić się do nas mailowo, na adres: rodo@budotex.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: (71) 78 66 530 lub listownie na adres: ul. Czekoladowa 49a, 52-326 Wrocław.